Sau khi có bạn gái, vừa tỏ tình xong, câu hỏi là sau này cần làm gì để người ta luôn thích mình?

Vì tôi hơi lười bày tỏ cảm xúc, mình khổ nhắm, mình việc làm chưa ổn định, tiền bạc leo teo, toàn tiền lẻ, ít tiền chẵn nhưng muốn duy trì tình cảm vậy thôi!?.
8 câu trả lời 8