Vũ trụ có vỏ hạt dẻ của nó không và có thế bước khỏi chiếc vỏ đó không ? nếu được thì liệu bên ngoài vỏ bọc ấy là một cái vỏ nữa chăng ?

4 câu trả lời 4