E có nuôi 2 bé hams đực và 1 bé cái mấy tuần đầu nuôi thì ko sao, mà bây giờ 2 bé đực cứ lại gần nhau thì cắn nhau?

em đã thử tách 2 bé ra 1 thời gian rồi cho vào lồng nhưng 2 bé vẫn cứ cắn nhau miết
Hồi đầu trước khi đưa bé cái về nuôi thì 2 bé đực thân nhau lắm cứ đi chơi , ngủ cạnh nhau hoài ak
Giờ em phải làm sao để 2 bé hết cắn nhau nữa đây
7 câu trả lời 7