Chuyển dữ liệu từ laptop sang máy case?

Mình sắp mua 1 chiếc máy case để làm việc, trước đó thì mình đã sử dụng laptop, nếu sau này minh muốn chuyển tất cả dữ liệu từ laptop sang máy case thì phải làm thế nào, giờ dữ liệu trong lap của mình gần 600 GB dữ liệu, mình phải làm cách nào để chuyển các dữ liệu đó sang máy case, có cách nào làm để nối 2 máy... hiển thị thêm Mình sắp mua 1 chiếc máy case để làm việc, trước đó thì mình đã sử dụng laptop, nếu sau này minh muốn chuyển tất cả dữ liệu từ laptop sang máy case thì phải làm thế nào, giờ dữ liệu trong lap của mình gần 600 GB dữ liệu, mình phải làm cách nào để chuyển các dữ liệu đó sang máy case, có cách nào làm để nối 2 máy lại và chia sẻ dữ liệu trực tiếp cho 2 máy không, chứ nếu sử dụng USB mà copy lần lượt thì không biết bao giờ cho xong.
6 câu trả lời 6