Máy tính của mình chuẩn gì LEGACY hay UEFI ?

mình Mở hộp thoại Run (Windows + R) > gõ lệnh diskpart > Enter ,gõ list disk

có dòng
UNIQUEID - displays or set the GUID partition table (GPT) identifier or master boot record (MBR) signature of the disk

có phải máy mình là UEFI ko?
7 câu trả lời 7