Mọi người có ai thích cười suốt ngày liên tục mãi mãi mà không bao giờ ngừng cười không?

Cập nhật: vậy mà chị mình cười nhiều như vậy đấy
8 câu trả lời 8