Tóc rễ tre nam cắt moi được không mn , bh khổ lắm đi đâu họ cũng bảo cắt khó, mk muốn cắt ntn?

8 câu trả lời 8