Tiền điện nhà bạn tháng bao nhiêu, được thu ra sao có giống mình không?

Tiền điện nhà bạn được tính ra sao có bị làm tròn số lẻ thành chẵn giống nhà mình không. Ví dụ: 100.256 VNĐ họ sẽ thu là 101.000 VNĐ. Theo các bạn họ thu như vậy có đúng không? Theo mình, (nếu không sử dụng tờ 500đ lẻ) từ 0đ đến 500đ vẫn là 0đ, từ 501đ đến 1.000đ mới được tính là 1.000đ như vậy mới hợp lý. Thấy vài... hiển thị thêm Tiền điện nhà bạn được tính ra sao có bị làm tròn số lẻ thành chẵn giống nhà mình không. Ví dụ: 100.256 VNĐ họ sẽ thu là 101.000 VNĐ. Theo các bạn họ thu như vậy có đúng không? Theo mình, (nếu không sử dụng tờ 500đ lẻ) từ 0đ đến 500đ vẫn là 0đ, từ 501đ đến 1.000đ mới được tính là 1.000đ như vậy mới hợp lý. Thấy vài trăm đồng lẻ không đáng kể nên người dân không ai phàn nàn nói gì nên người thu tiền điện ngày càng bá đạo 132.098đ nó thu mình 133.000đ hay 70.096đ nó vẫn thu là 71.000đ. Tiện đây ai có làm ngành điện hoặc ai biết thì cho mình hỏi:
- Số lẻ ấy làm tròn là do công ty buộc phải thu như vậy hay do người thu tự ý thu để kiếm lợi?
- Các bạn có ai biết lương người thu tiền điện bao nhiêu tiền 1 tháng không?
- Một nhân viên họ thu bao nhiêu hộ?

Cảm ơn các bạn đã đọc
6 câu trả lời 6