Giám đốc điều hành và Giám đốc kỹ thuật ( Sản Xuất ) ai cao hơn?

Công ty mình làm về sản xuất và buôn các phụ tùng cho xe đạp , khuôn đồ các thứ ... Tổng ngoài Hà Nôi . TpHcm là phân xưởng , sản xuất và có các đầy đủ phòng ban kho, xưởng , văn phòng ,thiết kế ..v..v.., nhập hàng bán hàng tại đây luôn . Trong các tin tức giấy tở các loại nội bô tại công ty luôn có chữ ký của 2... hiển thị thêm Công ty mình làm về sản xuất và buôn các phụ tùng cho xe đạp , khuôn đồ các thứ ... Tổng ngoài Hà Nôi . TpHcm là phân xưởng , sản xuất và có các đầy đủ phòng ban kho, xưởng , văn phòng ,thiết kế ..v..v.., nhập hàng bán hàng tại đây luôn . Trong các tin tức giấy tở các loại nội bô tại công ty luôn có chữ ký của 2 chức danh này - GIám Đốc Điều hành ( ký tên ABC ) và Giám Đốc Sản Xuất ( ký tên DEF) Trong 2 chức danh any2 chức danh nao cao hơn ? hay bằng nhau ?
7 câu trả lời 7