Năm nay tôi làm 19 năm ở công ty nước ngoài nay tôi muốn nghỉ thì bảo hiểm xã hội tính bình quân 19 năm hay 5 năm cuối vậy?

4 câu trả lời 4