E có đăng bài hát lên zing mp3 nhưng lại kg thể phát; hướng dẫn giúp e đi ạ?

3 câu trả lời 3