Mình cần tìm lại thông tin lúc xưa lưu vào 1 nick yahoo, bây giờ k còn người bạn nào, có cách nào tìm lại nick đã từ kết bạn k cám ơn?

4 câu trả lời 4