Gần đây ngân hàng vietinbank đổi số tk từ 711A sang DDA, thế bây giờ em muốn chuyển tiền thì chuyển vào 711A như cũ hay tk DDA mới?

4 câu trả lời 4