Cho e hỏi về TCVN(Tiêu chuẩn Việt Nam), và QCVN?

1.TCVN bắt đầu áp dụng năm bao nhiêu ạ?. Em cám ơn
2.QCVN chất lượng không khí xung quanh là bao nhiêu?Chất lượng nước mặt, nước ngầm, nước thải sinh hoạt?
5 câu trả lời 5