Tại sao tỉ lệ nam trên 60 tuổi lại ít hơn nữ cùng độ tuổi?

6 câu trả lời 6