Tại sao tỉ lệ nam trên 60 tuổi lại ít hơn nữ cùng độ tuổi?

7 câu trả lời 7