Quần vải của em bị dính bút xóa rồi , có ai biết cách tấy sạch ko ạ , chỉ em với ạ em căm ơn nhiều?

Cập nhật: Quần của em bị dính bút xóa rồi , có ai biết cách tẩy sạch ko ạ . Chỉ em với , em cảm ơn nhiều <3
5 câu trả lời 5