Mình định mở thu mua đồng nát ở hà nội. Có ai chuyên thu mua hoặc biết ai chuyên thu mua lại của quán đồng nát thì giới thiệu cho mình với.?

5 câu trả lời 5