Mình Ko biết quay tay xem mấy ông trên mạng quay bắt chiếc quay đc Tầm 1p Ko có cảm giác gì lên thôi vậy mình có bị sao Ko hay Ko biết quay?

6 câu trả lời 6