Tại sao có địa chỉ mail phục hồi khi quên pass mà yahoo không gởi KHÓA TÀI KHOẢN đến địa chỉ mail đó?

3 câu trả lời 3