Himột số người thường có những việc làm chen lấn, ăn mặc phản cảm,... Em nhận xét gì về điều này. Đưa ra những dẫn chứng. rút ra bài học gì?

Cập nhật: Hiện nay, một số người có những việc làm chen lấn ,ăn mặc phản cảm,...Emnhận xét gì về điều này.D9ua7 ra những dẫn chứng hoặc câu chuyện những hành vi chưa tốt đó. Rút ra bài học cho bản thân
5 câu trả lời 5