Thủ tục mang chó mèo sang Mỹ, Canada. Tại sao lại không chuyển chó mèo đi Mỹ, canada dể mà mấy nước châu Á, Châu Âu lại rất khó?

3 câu trả lời 3