Giúp mìk viết một bức thư tiếng anh gửi cho bố mẹ nhân dịp đi du lich ở1 nơi nao đó?

4 câu trả lời 4