Mình 14 tuổi, thường bị tụi con gái kêu là thụ vì da trắng, bị tụi con trai dòm ngó nữa, sợ v :v Cho hỏi làm sao để da ngăm?

10 câu trả lời 10