Fb..hihihihigig?

Khi ta vao trang cá nhân nguoi khác, đau tiên sẽ thấy 5 ảnh nổi bật, xong tới album nổi bật, xong tới ảnh hiển thị,,,cái mục ảnh hiển thị này bình thường là hiện 5 ảnh, bay h muốn hiện 1 ảnh thì cài đặt sao chỉ e với..vô tình e vô trang cá nhân máy đứa bạn thây chỉ có 1 ảnh,,,
4 câu trả lời 4