Học takewondo khi nào thì lên đai đỏ đen vay minh chưa đu 18 tuổi minh 15?

học takewondo khi nào thì lê đai đỏ đen vay minh chưa đu 18 tuổi
3 câu trả lời 3