Mọi người ơiii?

Xe đạp điện em là honda a7 có 3 vạch xanh, vàng đỏ hồi chiều em chạy kh được dù ba đèn vẫn còn sáng dắt một tí mới chạy lại dược r vạch xanh nhấp nháy r tắt lúc em chạy bề đến nhà thì 3 vạch lại sáng vậy làm sao để biết xe em hết điện ạ em mới mua có 4 tháng thôi ah
3 câu trả lời 3