Vì sao yahoo của em đã đổi sdt khôi phục với gmail khôi phục rồi nhưng sdt cũ vẫn còn là sao?

5 câu trả lời 5