Em đang cần bán một số contact lens siêu đẹp mà giá mềm lắm ạ. Sale nghỉ bán do em sắp đi học?

Em đang cần bán một số contact lens siêu đẹp mà giá mềm lắm ạ. Sale nghỉ bán do em sắp đi học. Ai cần để lại thông tin fb hoặc zalo ở dưới em sẽ tự động nt ạ ❤