J7 prime dùng vàn phím ngoài khi sử dụng facebook message bấm enter thì nó suống gồng mà không gửi .có ai có cách bấm enter để gửi không ạ?

Android
3 câu trả lời 3