Làm thế nào bây giờ ?

Tóc của em hay bị rụng lắm, chỉ cần cắm tóc vuốt nhẹ là rụng liên tục. Mà mấy năm gần đây tóc cũng không dài ra nữa . bây giờ phải làm gì đây ạ?
6 câu trả lời 6