Mong ad rep xớm?

Cho em hỏi 2 câu này ạ. Mog ad rep nhah dùm e. Vi ngày mai là hạn chót rồi . Camon
1: Truyền thống và cách tân trong Đoạn trường tân thanh. Va a chị có suy nghĩ gì về cái kết của Đoạn trường tân thanh
2: chứg minh nguyễn du là người đa sầu đa cảm
1 câu trả lời 1