Mọi người cho e hỏi là tại sao trên xe máy thường ghi là từ 0-160 km/h nhưng thực chất mình chỉ chạy được 90-95 km/h là hết rồi??

5 câu trả lời 5