Mình cần tìm một bộ phim Trung Quốc, tựa đề mình quên mất nhưng nhớ nó chiếu khoảng năm 2006,2007?

Mình cần tìm một bộ phim Trung Quốc, tựa đề mình quên mất nhưng nhớ nó chiếu khoảng năm 2006,2007 gì đó, phim nói về 1 chàng trai hơi ngốc, không biết võ công đi yêu 1 cô công chúa, xong chàng trai nhặt được 1 cuốc sách võ công, nhưng không biết học khi mà vứt vào lửa thì mới biết được võ và biến thành con rồng, có... hiển thị thêm Mình cần tìm một bộ phim Trung Quốc, tựa đề mình quên mất nhưng nhớ nó chiếu khoảng năm 2006,2007 gì đó, phim nói về 1 chàng trai hơi ngốc, không biết võ công đi yêu 1 cô công chúa, xong chàng trai nhặt được 1 cuốc sách võ công, nhưng không biết học khi mà vứt vào lửa thì mới biết được võ và biến thành con rồng, có đoạn cũng đánh nhau với 1 ông cũng biến thành con rồng màu đen, ai giúp với
6 câu trả lời 6