Em đang bán quần áo.Ai giúp em mẹo nào để bán đc hàng nhanh hơn đi ạ. Thấy mấy chị bán ngày nào hàng đi đi về về em thích quá?

6 câu trả lời 6