Em đang bán quần áo.Ai giúp em mẹo nào để bán đc hàng nhanh hơn đi ạ. Thấy mấy chị bán ngày nào hàng đi đi về về em thích quá?

10 câu trả lời 10