Sinh viên và việc trộm đồ.?

Tôi la nam sinh viên trường đại học, o chung ký túc xá phòng co 8 người, vì có so thích mặc quần lót người khác nen thuong trộm quần lót của tuị nó mặc và thủ dâm, nghi he tụi no ve quê hết rieng tui o laị trong phòng chj con minh nên thư ̉̉̉̉het quần lót thằng này đến thang khác... hiển thị thêm Tôi la nam sinh viên trường đại học, o chung ký túc xá phòng co 8 người, vì có so thích mặc quần lót người khác nen thuong trộm quần lót của tuị nó mặc và thủ dâm, nghi he tụi no ve quê hết rieng tui o laị trong phòng chj con minh nên thư ̉̉̉̉het quần lót thằng này đến thang khác thu dam ban tinh trùng ướt cả quần lót tui no.
2 câu trả lời 2