Có bất kỳ công cụ tìm kiếm thay thế tập trung bảo mật nào tốt không?

Tôi đang tìm kiếm các công cụ tìm kiếm thay thế không theo dõi bạn.

Tôi làm rất nhiều nghiên cứu và tôi không chỉ muốn dựa vào ba công ty lớn Google, Yahoo và Microsoft
5 câu trả lời 5