Ai làm hộ mình vs ạ😭?

Mưa mùa xuân xôn xao phơi phới. Những hạt mưa bé nhỏ....Và cây trả nghĩa cho mưa bằng cả mùa hoa thơm trái ngọt.
a/chỉ ra các yếu tố miêu tả trong đoạn trích
b/Và cây trả nghĩa cho mưa bằng cả mùa hoa thơm trái ngọt. Em sẽ trả nghĩa cho cha mẹ , thầy cô như thế nào sau khi học xong lớp 8
3 câu trả lời 3