Mấy bro cho e hỏi : Pin dùng 1 lần và pin sạc cấu tạo khác nhau như thế nào ạ .CÓ cách nào mà từ pin dùng 1 lần để tạo ra pin sạc k?

4 câu trả lời 4