Đề: suy nghĩ trc khi hành động tốt hơn hành động trc khi suy nghĩ. Giúp e lm đề văn này với.. văn nghị luận xã hội nhé?

Văn học
3 câu trả lời 3