Ad ơi xóa câu hỏi của e đi?

ad ơi làm ơn xóa câu hỏi của e đi huhu
3 câu trả lời 3