Tục ngữ có câu:"Uống nước nhớ nguồn". Anh chị hay trình bày suy nghĩ của mình về câu thục ngữ trên. (Lập dàn ý) m.n giúp em với! Tks nhiều?

5 câu trả lời 5