Cho mk hỏi tại sao yahoo hỏi và đáp kiến thức lại có nhiều thứ mất dạy đến vậy?

14 câu trả lời 14