Tìm hiểu đề và lập dàn ý: đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta, mà hãy hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc hôm nay?

3 câu trả lời 3