Lý 8 ( Hóa, Lý, Văn, Địa,... ngu hết *.*)?

Bài 1~ 1 người đi xe đạp trên đoạn đường AB dài 25km hết 30', sau đó đi trên con đường dốc BC dài 1km hết 45'. Tính v người đi xe đạp trên AB, BC, AC Bài 2~ 1 vật chuyển động trên chặng đường gồm 3 đoạn liên tiếp cùng chiều dài. Đoạn đầu AB có v1=48m/s. Đoạn2 BC có v2=36m/s. Đoạn3 CD có v3=24m/s. Tính v... hiển thị thêm Bài 1~ 1 người đi xe đạp trên đoạn đường AB dài 25km hết 30', sau đó đi trên con đường dốc BC dài 1km hết 45'. Tính v người đi xe đạp trên AB, BC, AC
Bài 2~ 1 vật chuyển động trên chặng đường gồm 3 đoạn liên tiếp cùng chiều dài. Đoạn đầu AB có v1=48m/s. Đoạn2 BC có v2=36m/s. Đoạn3 CD có v3=24m/s. Tính v trung bình cả chặng đường.
7 câu trả lời 7