Tôi đã đụ con chó cái xịt khí vô lồn nó Dược 2--3 lần rồi z nó có bầu không và e co bị bệnh j hay k?

15 câu trả lời 15