Theo ban suy nghĩ thế nao?

Trời đất, lần đầu tui mới biết có vụ chơi gái mà cũng chơi ké được nửa các bạn, hai thằng bạn taṃ gọi là bạn của tui đi vì k thân lắm, hai đứa ở chung phòng trọ, một thằng có bạn gái, thằng kia thì không có, thang này nó dẫn bạn gái nó về phòng k biết hai đứa dang làm... hiển thị thêm Trời đất, lần đầu tui mới biết có vụ chơi gái mà cũng chơi ké được nửa các bạn, hai thằng bạn taṃ gọi là bạn của tui đi vì k thân lắm, hai đứa ở chung phòng trọ, một thằng có bạn gái, thằng kia thì không có, thang này nó dẫn bạn gái nó về phòng k biết hai đứa dang làm ăn thế nào, k đóng cửa hay sao âý mà thằng chung phòng nó về bặt gặp cảnh âý hứng wa anh ta nhào vô xin chơi ké vây mà thằng bạn nó và cả con bồ của nó cũng chiụ, con này chiụ nằm im cho thằng này nó chơi, trong khj thằng bồ con này cũng k phan ứng j....Chuyện nói ra như đùa thật sự k bit phải nói ra ntn, cả xóm đồn rầm rầm...thua!.
4 câu trả lời 4