Có phải tình yêu đôi lứa có liên quan đến thế giới tâm linh?

Tôi đã trải qua cái cảm giác thống khổ đó rồi. Và tôi cũng có hỏi qua vài người mà tôi quen biết. tôi cũng có xem trên các trang web chỉ cách thoát khỏi đau khổ khi bị phảm bội Cơ bản là khi con người ta yêu nhau đều có những ảo tưởng, vui sướng hay tràn ngập đau khổ đều giống nhau. vậy phải chăng trong tình yêu... hiển thị thêm Tôi đã trải qua cái cảm giác thống khổ đó rồi. Và tôi cũng có hỏi qua vài người mà tôi quen biết.
tôi cũng có xem trên các trang web chỉ cách thoát khỏi đau khổ khi bị phảm bội

Cơ bản là khi con người ta yêu nhau đều có những ảo tưởng, vui sướng hay tràn ngập đau khổ đều giống nhau. vậy phải chăng trong tình yêu có cái gì đó huyền bí. Fantasy and death.
10 câu trả lời 10