Tại sao con gái hay phụ nữ thường ẩn ý trong vấn đề tình yêu hay tình dục ?

Họ không bao giờ nói ra một cách rõ ràng. Mà họ thường nói một cách mơ hồ khó hiểu. Tại sao vậy ?
Cảm ơn các bạn.
7 câu trả lời 7