Con gái bây giờ sao dễ dãi quá vậy có thể lên giường với bất cứ ai ?

Rồi đêm tân hôn chồng phát hiện ra thì sẽ như thế nào ? Bạn có chấp nhận cưới người vợ mất trinh hay không ? Trường hợp sau này khi cưới về xong thì một hôm nào đó bạn cùng vợ bạn đi chơi đâu đó và gặp lại bạn trai cũ của vợ bạn. Và hắn ta đi cùng đám bạn của hắn. Rồi bạn tình cờ nghe được câu nói : Con vợ thằng... hiển thị thêm Rồi đêm tân hôn chồng phát hiện ra thì sẽ như thế nào ?
Bạn có chấp nhận cưới người vợ mất trinh hay không ?
Trường hợp sau này khi cưới về xong thì một hôm nào đó bạn cùng vợ bạn đi chơi đâu đó và gặp lại bạn trai cũ của vợ bạn. Và hắn ta đi cùng đám bạn của hắn. Rồi bạn tình cờ nghe được câu nói : Con vợ thằng đó tao chơi rồi cái L khít lắm đã lắm. Bạn có đau không ? Buồn thay cho một xã hội.
6 câu trả lời 6