Ngủ ở khách sạn?

Ngủ ở khách sạn mà quên đem theo đồ ngủ thì có nên quấn khăn tắm để ngủ ko?
6 câu trả lời 6